Projekt Badawczy Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni zwraca się do Polonii całego Świata z prośbą o nawiązanie kontaktu z tą placówką w sprawie interesującego projektu dotyczącego emigracji technologicznej. Biorąc pod uwagę specyfikę Teksasu i aktywność Polaków, informacje posiadane przez Państwa z pewnością okażą się wyjątkowo ważne dla obrazu i wizerunku Polaków w USA. Zachęcamy houstońską Polonię do udziału w badaniu E-migracja. Polska diaspora technologiczna: http://www.e-migracja.eu/

Muzeum Emigracji w Gdyni rozpoczęło II edycję projektu badawczego pn. „E-Migracja. Polska Diaspora Technologiczna”, który ma na celu pozyskanie informacji na temat Polaków i osób o polskich korzeniach zatrudnionych za granicą w szeroko rozumianych nowoczesnych sektorach gospodarki, a także zebranie podstawowych danych dotyczących ich sytuacji życiowej i zawodowej, tak by móc na tej podstawie dokonać ogólnej charakterystyki badanej grupy. Jest to druga edycja badania. Pierwsze badanie zakończone w 2019 r. podsumowane zostało obszernym raportem dostępnym pod adresem http://www.polska1.pl/upload/98/Raport_E-migracja.pdf

W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy drugą edycję badania, która dostępna jest pod adresem http://e-migracja.eu/badanie-czyli-wypelnij-ankiete/

SEBASTIAN TYRAKOWSKI
Zastępca Dyrektora I Deputy Director

+48 58 670 41 50
+48 606 166 292
s.tyrakowski@muzeumemigracji.pl

MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI
EMIGRATION MUSEUM IN GDYNIA
ul. Polska 1 I Gdynia 81-339
www.Polska1.pl

link do materiałów z poprzedniego badania: http://e-migracja.eu/media/