Informacja o Projekcie ACP

Dobra wiadomość!

Po wielu staraniach i kilku tygodniach oczekiwania mieliśmy zaszczyt spotkać się w Ambasadzie RP w Waszyngtonie w sprawie Projektu ACP, przygotowanego tutaj w Dallas, z panem Ministrem Zdrowia prof. Lukaszem Szumowskim.

Rozmowa w Ambasadzie RP w Waszyngtonie odbyła się (nomen omen) w ubiegły piatek 13-go lipca. W rozmowie wzięli udział prof. Lukasz Szumowski, prof. Piotr Czauderna (doradca Ministra Zdrowia), Jan Wojciechowski (SPwT) oraz (piszący te słowa) Krzysztof Gajda (SPwT). W czasie prawie godzinnego spotkania z panem Ministrem przedstawilismy Ministrowi załozenia Projektu ACP (Projekt ACP jest projektem szkolenia polskich lekarzy specjalistów w Dallas w celu stworzenia w Instytucie Matki i Dziecka w W-wie nowoczesnego ośrodka leczenia zespołów rozszczepów podniebienia oraz wad twarzo-czaszki nazywanych w naukach medycznych zespołami Apert’a, Crouzon, and Pfeiffer – w skrócie ACP). Przedstawiony przez nas Projekt spotkał się z żywym zainteresowaniem i poparciem prof Szumowskiego i prof Czauderny. Minister Zdrowia wyraził chęć finansowania Projektu przez Ministerstwo Zdrowia po przygotowaniu uzgodnień formalnych.

Uzgodnienia formalne powinny być przeprowadzone w październiku lub listopadzie w czasie kolejnej wizyty delegacji Rządu RP w Houston. To bardzo dobra wiadomość i nadzieja dla wielu, wielu małych pacjentów w Kraju!

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Polaków w Teksasie!

Christopher J. Gajda