Master of Science – Dual Degree program

 

Politechnika Warszawska wraz z University of Houston Clear Lake zaprasza do udziału w wyjątkowym Programie Dual Degree, który dorównuje wymaganiom złożonego międzynarodowego środowiska pracy.

 

Celem Programu Dual Degree jest:

  •  uzyskanie dyplomów obu uczelni w przeciągu dwóch lat,
  •  edukacja na wysokim poziomie w środowisku międzynarodowym.

Stajemy na wysokości zadania by przygotować naszych studentów do osiągania sukcesów w wymagającym międzynarodowym środowisku.

Podczas naszego magisterskiego dwuletniego programu wyposażymy kandydata w wiedzę i umiejętności niezbędne do lepszego zarządzania: projektami, procesami, personelem, produktami i usługami

Studenci w Polsce (studia magisterskie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Warszawskiej) oraz studenci w USA (studia magisterskie Engineering Management na University of Houston Clear Lake) realizują dwa pierwsze semestry we własnym kraju, a na 3. i 4. semestr wyjeżdżają na studia do uczelni partnerskiej. Finalnie otrzymują podwójny stopień magistra (MSc) oraz dyplomy z obu instytucji.

Wszelkie informacje: international@wz.pw.edu.pl

http://www.fom.pw.edu.pl/s1/home-page

http://prtl.uhcl.edu/portal/page/portal/HOMEPAGE

 

 

Warsaw  University  of  Technology  and  The  University  of  Houston-Clear  Lake invites you to participate in a unique Dual Degree Program that satisfies  demands of today’s  complex international work environment.

The purpose of the Dual Degree Program is to:

  •  provide students with an opportunity to earn both degrees during two years of study
  •  provide access to quality education in an international environment

We are up to the task to prepare our students to succeed in a demanding modern environment.

During our international Master Program we equip the candidate with the knowledge and skills to better manage: projects, processes, personnel, products and services

Students   in   Poland   (Master   of   Science   in   Management   and   Production Engineering  at  Warsaw  University  of  Technology)  and  students  in  the  USA (Master of Science in Engineering Management at University of Houston Clear Lake) finish their first two semesters at their home country and spend their 3rd and 4th semesters at the hosting partner university, receiving dual MSc degrees and diplomas from both institutions.

Additional information:  international@wz.pw.edu.pl

http://www.fom.pw.edu.pl/s1/home-page

http://prtl.uhcl.edu/portal/page/portal/HOMEPAGE

 

 

Printable Program Information