Law Office of Danuta Villarreal

6750 West Loop South, Suite 500, Bellaire, Texas 77401
P. O. Box 848, Bellaire, Texas 77402
Tel: (713) 314-5853 
Fax: 713-314-5953
dankav@dvimmigrationlaw.com
 

dvimmigrationlaw.com

 

DANKA  VILLARREAL
Attorney at Law

 • Udziela porad i świadczy usługi dla osób prywatnych oraz pracodawców w zakresie prawa imigracyjnego USA, m.in.:
 • Wizy pracownicze i inne
 • Zmiana statusu imigracyjnego oraz przedłużenie pobytu
 • Labor certifications (podstawa do imigracji sponosrowanej przez pracodawcę)
 • Imigracja sponsorowana przez rodzinę
 • Imigracja sponsorowana przez pracodawcę
 • Reprezentacja w konsulatach USA za granicą (również w placówkach przygranicznych USA)
 • Obrona w sprawach deportacyjnych
 • Wizy dla inwestorów oraz pracowników firm spokrewnionych
 • Porady prawne dla pracodawców w zakresie zgodności z przepisami I-9 i H-1B
 • Rejestracja nowych firm
 • Itp.

ZAPEWNIA SIĘ CAŁKOWITĄ DYSKRECJĘ

Provides assistance and represents individuals and employers in the area of Immigration and Nationality Law, among others:

 • Work visas and others
 • Changes of status and extensions of stay
 • Labor certifications
 • Family-based immigration
 • Employment-based immigration
 • Consular representation (including border posts)
 • Deportation defense
 • Investor and company-transfer visas
 • I-9 and H-1B compliance for employers
 • Business creation
 • Etc.

FULL CONFIDENTIALITY GUARANTEED