Konkurs BYĆ POLAKIEM

Zachęcamy polskie dzieci mieszkające w Houston do udziału w konkursie BYĆ POLAKIEM, organizowanym przez Fundację Świat na Tak.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłanie wraz z pracą w sposób opisany w dalszych punktach Regulaminie Konkursu.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2022 r.

Download: Formularz zgłoszeniowyRegulamin konkursu

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała – Koordynator Konkursu
bycpolakiem2022@gmail.com
tel. +48 603 330 905