Introducing Polish Speech Therapist in Houston

We often receive questions from Polish Houstonians who look for Polish speaking specialists: hairdressers, dentists, teachers or builders or other professionals.
We are glad to introduce Polish speech therapist:

 

 Nazywam się Katarzyna Cywinska. Jestem polskojęzycznym logopedą.

 

W Polsce zdobyłam wyksztalcenia dotyczące problemów z mową u dzieci i dorosłych. W Stanach Zjednoczonych jestem od 13 lat. Równiez tutaj kontynuowałam edukację oraz doświadczenie nabyte uprzednio w Polsce (6 lat pracy w Ośrodku dla dzieci i Młodzieży Niesłyszącej w Bydgoszczy). W Stanie Illinois przez prawie 13 lat prowadziłam terapię z dziećmi od 0-3 roku życia w programie Wczesnej Interwencji. Pracowałam rownież z młodzieża autystyczną oraz z osobami starszymi po przebytych wylewach i udarach mózgu.

 

Od niedawna mieszkam z męzem i dwójka dzieci w Teksasie. W związku z tym ze jestem Polką chciałabym z calego serca pomoc Polonii Texanskiej – dzieciom rodziców borykających sie z wadami wymowy, opóznionym rozwojem mowy oraz osobom po wylewach, udarach i guzach mózgu, u ktorych w wyniku owych problemów nastapil regres mowy głównie w pierwotnym polskim języku.
Zakres moich kompetencji obejmuje korektę wad wymowy u dzieci, opózniony rozwój mowy, jąkanie, wady genetyczne i zwiazane z tymi faktem zaburzenia mowy, afazje, czyli zaburzenie funkcji językowych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego wylewem, udarem bądź guzem. Nadmienie, ze Afazja to sytuacja, w której osoba chora, która dotychczas nie miała żadnych problemów z funkcjami językowymi- ma trudności z wymawieniem lub rozumieniem mowy, a także pisaniem i czytaniem.

 

Jeśli macie Państwo do czynienia z którymkolwiek z wymienionych wyżej problemów, proszę o kontakt.
cywinska.katarzyna@gmail.com

 


April 30, 2016