Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowe

Zachęcamy Polonię w Teksasie do głosownia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. Chętni do głosowania muszą się zarejestrować, co można zrobić za pomocą strony https://ewybory.msz.gov.pl/

Wybory w okręgu konsularnym KG w Houston odbędą się w sobotę, 14 października od 7:00 do 21:00 czasu miejscowego.

Korzystanie ze strony eWybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 10 października 2023 r.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w USA. W okręgu konsularnym KG w Houston utworzone zostały trzy komisje wyborcze:

 • Houston – 1731 Blalock Road, Houston TX 77080
 • Austin – 6000 Middle Fiskville Road, Austin TX 78752
 • Southlake (Dallas) – 2777 E Southlake Boulevard #100, Southlake TX 76092

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 • najprościej i najwygodniej, wypełniając formularz online na https://ewybory.msz.gov.pl/
 • pisemnie – pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie)
 • mailowo – do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona)
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer ważnego polskiego paszportu
 • adres pobytu wyborcy za granicą
 • dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

UWAGA: Nie ma możliwości zgłoszenia się do spisu wyborców telefonicznie.