W powiększeniu – Ewa Thompson

Czołowi polscy publicyści i teoretycy literatury wzięli udział w programie z cyklu “Sądy i przesądy” przedstawiającym Dr. Ewę Thompson z Houston i jej dorobek:

‘Wybitna literaturoznawczyni, profesor slawistyki Uniwersytetu Rice’a (USA);. redaktor „Sarmatian Review”. Była jednym z pierwszych badaczy literatury stawiających tezę, że teoria postkolonialna, czyli dziedzina humanistyki poświęcona spuściznom i konsekwencjom kolonializmu, może być użytecznym narzędziem do badania społeczeństw i kultur Rosji i Europy Środkowej i Wschodniej.’

‘Eva Thompson impresses and provokes with her courage to disagree, to open new perspectives where few dare to look.’

Część I youtu.be/Ny01qqYCMbg

Część 2 youtu.be/CnPnY3WTkN0