New School Year in the Polish School – PHOTOS

The new school year 2019/2020 in the Polish School started with the holy mass on September 7, 2019. Parent’s meeting has been rescheduled to Saturday, October 5, 2019.

Po mszy w bibliotece szkolnej  miało miejsce Narodowe Czytanie. Na pamiątkę każdy uczestnik Narodowego Czytania otrzymał pamiątkową pieczęć.

Photos by Stan Aponiuk