Radio Krakow – Wywiad z Prof. Ewą Thompson

Czy współczesna Polska jest krajem tylko postkomunistycznym, czy także postkolonialnym? A jeśli postkolonialnym, to po czym to poznać i co z tym brzemieniem począć? Te i inne niepokojące pytania pojawiły się 16 września w „Polityce dla dorosłych” z udziałem prof. Ewy Thompson z Rice University w Houston w Teksasie.

Posłuchaj audycji
W tym miesiącu prof. Ewa Thompson została zaproszona na wykład o podobnej tematyce do Ottawy w Kanadzie:

Ottawa_102116