Prof. Waldemar Priebe – Innovative Oncology Platform

MedExpress Newsletter posted very encouraging article about MD. Anderson Cancer Center’s collaboration with Polish oncology centers.   Prof. Waldemar Priebe for years is successfully leading this initiative:
 
Zlokalizowane w Houston The University of Texas MD Anderson Cancer Center jest największym ośrodkiem onkologicznym na świecie, od lat zajmującym pierwsze miejsce w amerykańskich rankingach tego typu placówek.

(…)  MD Anderson stawia na współpracę międzynarodową. Jej konkretnym przejawem jest tworzenie globalnej sieci „instytucji siostrzanych” (Sister Institutions Network – MDACC SI), które współpracują z teksańskim gigantem w zakresie prowadzenia badań podstawowych, translacyjnych, klinicznych a także populacyjnych i dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych.

Polskie placówki znajdują się w sieci MDACC SI od 2012 r. w wyniku inicjatywy prof. Waldemara Priebe. Są to instytucje zrzeszone w konsorcjum Centrum Chemii, Biologii i Medycyny Translacyjnej Polska. Konsorcjum utworzyło w 2012 r. pięć uczelni i instytutów: Centrum Onkologii w Warszawie, warszawski Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Politechnika Śląska w Gliwicach.’

Przeczytaj caly artykul na:  www.medexpress.pl/amerykanskie-wsparcie-dla-polskiej-onkologii/64500