“Polacy nie znają swoich zwycięstw” – nowy wywiad z Prof. Ewą Thompson

W jednym z ostanich wydań Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Prof. Ewą Thompson na temat bitwy warszawskiej w 1920 roku. Oto jego fragment:

” … Polacy są dumni z bohaterów nie tylko dlatego, że oddali życie za ukochaną przez naród ideę wolności, ale także dlatego, że wszyscy oni mieli cechy i predyspozycje moralne, które w naszym rozumieniu polskości są cechami dla nas fundamentalnymi. Po prostu uważamy, że z tych cech należy być dumnym. To polskie zamiłowanie do martyrologii w moim przekonaniu jest nie tyle zamiłowaniem do cierpienia, jęczenia czy skomlenia, ile raczej wyrazem pewnego przywiązania do ludzi, którzy moralnie wykazali swoją wyższość. To w tych kategoriach powinniśmy myśleć o polskiej historii. Tu chodzi o pewien bardzo szczególny rodzaj bezinteresownego działania, który warto pielęgnować w zbiorowej pamięci. Myślę, że te cechy wystarczą, by polską tożsamość starać się podtrzymywać, a nie z nią walczyć…”

Zapraszamy do pełnej wersji artykułu na http://www.rp.pl/artykul/61991,1222443-Polacy-nie-znaja-swoich-zwyciestw.html