Collegium of Eminent Scientists of Polish Origin and Ancestry

W celu uhonorowania osiągnięć polskich naukowców, z inicjatywy jednego z polskich uczonych, Fundacja Kościuszkowska utworzyła w 2012 roku Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia (Collegium of Eminent Scientists of Polish Origin and Ancestry) pracujących w Stanach Zjednoczonych. Celem Kolegium jest wyszukanie takich ludzi (których sukcesy mogą być znane tylko specjalistom wąskich dziedzin naukowych) i poinformowanie ogółu o ich osiągnięciach.

kolegium_0115

Download whole article

 

 

Nowy Dziennik, January 23, 2015